Форми и цени за реклама в naRiba.comРеклама под формата на ПР статии/теми:


ПР тема в един подфорум


ПР темата седи "закачена" (над другите теми в съответния под-форум). ПР темата може да съдържа линкове към други сайтове. ПР темата е активна САМО в периода, за който е заплатена. След изтичането на периода, темата се изтрива (има възможност да бъде съхранена за следващ ПР период)
- 7 дни - 25.00 лева
- 14 дни - 40.00 лева
- 30 дни - 60.00 лева

Банерна реклама в naRiba.com:В целия сайт:Позиция BRANDING /среден брой месечни импресии - 350 000/
Бранд банери от двете страни на сайта


всички страници на сайта (основен сайт, форум, видео, обяви, новини, енциклопедия, списание, галерия, кухня)
- 100% ротация за 15 дни - 2400.00 лева
- 100% ротация за 30 дни - 4000.00 лева


Позиция 1 /среден брой месечни импресии - 350 000/
Банер 468x60 / 728x90 / 970x250 пиксела в главата на сайта


всички страници на сайта (основен сайт, форум, видео, обяви, новини, енциклопедия, списание, галерия, кухня)
- 10% ротация - 146.00 лева/месец
- 25% ротация - 292.00 лева/месец
- 50% ротация - 486.00 лева/месец
- 100% ротация - 810.00 лева/месец


Позиция 2 /среден брой месечни импресии - 220 000/
Банер от 300х600 пиксела в десен навигационен блок на сайта


начална страница и всички подстраници на основния сайт (основен сайт, обяви, новини, енциклопедия, кухня)
- 10% ротация - 70.00 лева/месец
- 25% ротация - 140.00 лева/месец
- 50% ротация - 234.00 лева/месец
- 100% ротация - 390.00 лева/месецРаздел Форум


Позиция 3 /среден брой месечни импресии - 220 000/
a./Банер от 728x90 пиксела в главата на форума


начална страница на форум, всички подфоруми и всички подстраници на форум и теми
- 10% ротация - 114.00 лева/месец
- 25% ротация - 227.00 лева/месец
- 50% ротация - 378.00 лева/месец
- 100% ротация - 630.00 лева/месец


Позиция 4 /среден брой месечни импресии - 230 000/
Банер от 728x90 пиксела в началото, преди темите в подфорумите и на всеки 5 мнения в тема


Всеки подфорум и всички подстраници на форум и теми
- 10% ротация - 87.00 лева/месец
- 25% ротация - 173.00 лева/месец
- 50% ротация - 288.00 лева/месец
- 100% ротация - 480.00 лева/месец


Позиция 5 /среден брой месечни импресии - 230 000/
Банер от 728x90 пиксела в началото, преди темите в подфорумите и на всеки 5 мнения в тема


Всеки подфорум и всички подстраници на форум и теми
- 10% ротация - 87.00 лева/месец
- 25% ротация - 173.00 лева/месец
- 50% ротация - 288.00 лева/месец
- 100% ротация - 480.00 лева/месец
Раздел Обяви


Позиция 6 /среден брой месечни импресии - 170 000/
a./Банер от 728x90 пиксела в главата на обявите


начална страница на раздел обяви, всички категории, всички обяви и всички потребителски профили
- 10% ротация - 97.00 лева/месец
- 25% ротация - 194.00 лева/месец
- 50% ротация - 324.00 лева/месец
- 100% ротация - 540.00 лева/месец


Позиция 7 /среден брой месечни импресии - 170 000/
Банер от 300x600 пиксела


начална страница на раздел обяви, всички категории, всички обяви и всички потребителски профили
- 10% ротация - 83.00 лева/месец
- 25% ротация - 166.00 лева/месец
- 50% ротация - 276.00 лева/месец
- 100% ротация - 460.00 лева/месец


Позиция 8 /среден брой месечни импресии - 170 000/
Банер от 728x90 пиксела


всички страници на раздел обяви
- 10% ротация - 60.00 лева/месец
- 25% ротация - 119.00 лева/месец
- 50% ротация - 198.00 лева/месец
- 100% ротация - 330.00 лева/месец
Отстъпки при дългосрочна реклама:


1. При реклама за период от 3 месеца - 10% отстъпка
2. При реклама за период от 6 месеца - 15% отстъпка
3. При реклама за период от 12 месеца - 20% отстъпка

Извадка от статистика на среднодневна посещаемост на naRiba.com:
Среден брой посещения месечно: 100 000
Среден брой уникални посетители месечно: 5 000
Среден брой разгледани страници месечно: 350 000
Посочените резултати са към 31.08.2022

Посочените цени са без ДДС


За заявяване на реклама, можете да се свържете с нас на е-мейл info@nariba.com или на телефон 0889 62 74 22