ВНИМАНИЕ: Авторски права! Прочети повече

Други имена: платика, червеноперка (неправилни)
Латинско име: Blicca bjoerkna
Категория: Сладководни риби
Други имена: червеноперка, платика, платичка (неправилно)
Латинско име: Rutilus rutilus
Категория: Сладководни риби
Други имена: блескавец, говедарка и белица, пръскач
Латинско име: Alburnoides bipunctatus
Категория: Сладководни риби
Други имена: амур
Латинско име: Ctenopharyngodon idella
Категория: Сладководни риби
Други имена: бяла мряна, дунавска мряна
Латинско име: Barbus barbus
Категория: Сладководни риби
Други имена: смадок, сулка
Латинско име: Stizostedion lucioperca
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Misgurnus fossilis
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Neogobius platyrostris
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име: Hucho hucho
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Salmo gairdneri irideus
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Anguilla anguilla
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Thymallus thymallus
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име:
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Liza (Мugil) saliens
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име:
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Alosa pontica pontica
Категория: Сладководни риби
Други имена: каракуда, таранка
Латинско име: Carassius carassius
Категория: Сладководни риби
Други имена: костур, меше
Латинско име: Perca fluviatilis
Категория: Сладководни риби
Други имена: воденичарка, дерменджийка
Латинско име: Gobio gobio
Категория: Сладководни риби
Други имена: лин, каленик, блатна пъстърва, блатарка
Латинско име: Tinca tinca
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Mesogobius batrachocephalus
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име: Lota lota
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Trachinus draco
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име: Mugil cephalus
Категория: Морски риби
Други имена: карабалък
Латинско име: Vimba vimba
Категория: Сладководни риби
Други имена: въдовица, дойца
Латинско име: Leuciscus idus
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Coregonus peled
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Liza (Mugil) aurata
Категория: Морски риби
Други имена: дунавска платика
Латинско име: Abramis brama
Категория: Сладководни риби
Други имена: харамия
Латинско име: Aspius aspius
Категория: Сладководни риби
Други имена: кефал, клен
Латинско име: Leuciscus cephalus
Категория: Сладководни риби
Други имена: балканска пъстърва, балканка
Латинско име: Salmo trutta fario
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Pelecus cultratus
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Catostomidae
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Salvelinus fontinalis
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Coregonus lavaretus
Категория: Сладководни риби
Други имена: скобар, бойник, алай
Латинско име: Chondrostoma nasus
Категория: Сладководни риби
Други имена: сом
Латинско име: Silurus glanis
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Neogobius melanostomus
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име:
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Gobius (Zostericola) ophiocephalus
Категория: Морски риби
Други имена: уклейка, блескач, терзийка, пръскач, беловар, чаушан
Латинско име: Alburnus alburnus
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Alosa caspia nordmani
Категория: Сладководни риби
Други имена: червеноперка
Латинско име: Scardinius erythrophthalmus
Категория: Сладководни риби
Други имена: балканска мряна
Латинско име: Barbus meridionalis petenyi
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Salmo trutta labrax
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име: Trachurus mediterraneus ponticus
Категория: Морски риби
Други имена:
Латинско име: Acipenser ruthenus
Категория: Сладководни риби
Други имена: баварец, унгарец, див, дунавски шаран
Латинско име: Cyprinus carpio
Категория: Сладководни риби
Други имена:
Латинско име: Neogobius cephalarges
Категория: Морски риби
Други имена: щука
Латинско име: Esox lucius
Категория: Сладководни риби
 


ВНИМАНИЕ: Авторски права! Прочети повече
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE