25

авг

2017

ИАРА стартира подготовка на проект по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020)

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започна изготвянето на проект за повишаване на институционалния капацитет по опазването и устойчивата екс¬плоатация на рибните ресурси в рамките на общата поли¬тика в областта на рибарството по прилагане на правилата за отговорен риболов, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2009 година.
ИАРА следва да подготви проектно предложение в качеството й на конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение” на ПМДР (2014-2020). Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката и е в размер до 100 % от общите допустими разходи за дейности. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя за подпомагане мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация.
За целите на бъдещия проект, на 24.08.2017 г. в гр. Бургас и гр. Варна, ръководството на Агенцията в лицето на изпълнителния директор доц. д-р Галин Николов и И.Д. главния секретар г-жа Ивелина Крушкова запознаха служителите от отдел „Рибарство и контрол“- Черно море, включващ сектори Бургас, Варна и Добрич на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с инициативата по подготовката на проектното предложение. За целите на правилното прилагане на заложените в процедурата индикатори за успех, г-н Тодор Ангелов- главен директор на дирекция „Рибарство и контрол“ и г-н Димитър Вълков- директор на дирекция „Управление и опазване на рибните ресурси“ проведоха тест за предварителна оценка на необходимостта от обучение на отговорните служители. Резултатите от проведените тестове, и след извършен задълбочен анализ ще очертаят конкретните направления за целите на повишаване на институционалния капацитет, съгласно изискванията на контролния Регламент 1224/2009 и ПМДР (2014-2020).Снимки:
 
Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE