16

авг

2017

Установени административни нарушения при контролни проверки по р. Дунав

 

На 14 и 15.08.2017 г. при осъществени контролни проверки по река Дунав,
служители от отдел „Рибарство и контрол“ Западна България, област Видин,
установиха административни нарушения по смисъла на чл. 38, ал. (1) Забранява
се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни
организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от
минимално допустимите, съгласно приложение № 2.
и чл. 22, ал. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които
притежават билет за любителски риболов от Закона за рибарството и
аквакултурите. Съставени са 3 броя актове за установяване на
административно нарушение и 3 броя констативни протоколи. Установените улови
– шаран с размери под минимално допустимите, са върнати обратно в река
Дунав.
Продължават целенасочените проверки за нарушители на Закона за рибарството и
аквакултурите, с особено внимание на случаи на улов на маломерен шаран, във
връзка с чл. 38, ал. 1 и приложение № 2 към ЗРА.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE