01

дек

2017

Уведомление за извадковия план

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА) относно реда за водене на риболовен дневник,
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури припомня следното:
След промените в Закона за рибарството и аквакултурите в края на 2015
година, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра бяха освободени
от задължението за водене на риболовен дневник. Същата тази разпоредба
поставя допълнително условие за отпадане задължението за водене на риболовен
дневник, а именно – влязъл в сила план за статистически извадки. През 2015
година бе проведен пилотен проект за изпълнение на план за статистически
извадки, въз основа на който да се изчислят уловените количества риба и
други водни организми.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури след като анализира
резултатите от пилотния проект и внесе необходимите корекции, изпрати планът
за статистически извадки за съгласуване до Европейската комисия. Планът ще
влезе в сила след положително становище на Комисията. Тогава капитаните на
риболовни съдове с дължина до 10 метра ще бъдат освободени от задължението
за водене на риболовен дневник. Информираме Ви, че след отпадането на това
задължение, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра ще трябва
да попълват месечна декларация за риболовните дейности.
В допълнение Ви информираме, че до влизане в сила на Плана за статистически
извадки, се прилага действието на параграф 10 (1) от Преходна разпоредба към
Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, а
именно: „До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19,
ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА
попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят.“


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE