20

ное

2018

УВЕДОМЛЕНИЕ за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарствот

 

 

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), издадена на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от ЗРА.

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за развитието на популациите от риба и други водни организми, министърът на земеделието, храните и горите издава заповеди, с които се въвеждат временни забрани за стопански и любителски риболов във водоеми на територията на страната. По предложение на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, съвместно с Регионалните инспекции по околна среда и води, и с Регионалните дирекции по горите, се определят зони в реки, морски акватории и други водни обекти, в които временно се налагат забрани за улов на риба и други водни организми.

Подробна информация за проекта на общия административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА е публикуван на следния линк:

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/

С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg и petya.bakalova@iara.government.bg


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE