23

май

2019

Информация във връзка с Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

В продължение на доброто сътрудничество между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., бихме желали да Ви информираме за:

§ Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ ВЗР: Батак – Девин – Доспат по ПМДР.

Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1800

§ Второ обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за второ обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по ПМДР.

Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1801


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE