07

юни

2019

Публикуване за обществено обсъждане на документи за прием на проекти по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“, процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.003 „Мярка 5

 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Поморие“.

Пълният пакет документи можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1872


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE