12

апр

2011

ИАРА подписа договор с МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле за 7 милиона лева за изпълнение на стратегия за развитие 2011- 2013 г.

ИАРА подписа първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на официално признатата местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Главиница – Тутракан – Сливо поле за местна стратегия за развитие по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство”.

Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие 2011- 2013 г. на инициативната група е 7 034 400 лв.

На основата на местно публично-частно партньорство местната инициативна рибарска група ще изпълнява Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. със следните стратегически цели: . Повишаване на конкурентноспособността в рибарския сектор чрез подобряване на ефективността на заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура; . Насърчаване на местното предприемачество и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарската област; . Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

Изпълнението на стратегическата визия за рибарската област е обобщено в четири приоритета: 1. Подобряване достъпа до пазари; 2. Подобряване на средата на живот в рибарската област; 3. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности; 4. Техническа помощ и управление на МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле.

По приоритет едно е предвидено: Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура; Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи.

По приоритет две, дейностите са свързани с: Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта; Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции.

За изпълнение на приоритет три е заложено: Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”; Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство.

По приоритет четири са предвидени текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

Местните заинтересовани общности и лица ще имат възможност да изготвят проектни предложения за изпълнение на дейностите свързани със стратегията за местно развитие на МИРГ – Главиница – Тутракан – Сливо поле.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE