10

авг

2017

Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за м. юли 2017 г.

 

За периода 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. (вкл.) инспекторите на Изълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили 1 170 бр. проверки, отразени в Констативни протоколи /КП/. От които за любителски риболов– 610 бр.; за стопански риболов– 420 бр /174 проверки на пристанище/; в търговска мрежа – 120 бр.;
аквакултурни стопанства – 20 бр.; проверка на море с патрулни катери на ИАРА – 9 бр.

При извършените проверки са установени 81 нарушения, за които са съставени актове за установяване на административно нарушение /АУАН/.
и са иззети близо 9 000 м. хрилни мрежи, 23 бр. винтери, 15 бр. „комбайни“ с дължина 1 840 м., както и 430 кг. риба, от която 130 кг. е дарена.

Само от ез. Вая и яз. Мандра са иззети 5 470 м мрежи. Инспекторите на ИАРА Бургас извършват регулярно проверки в двата водоема по суша и вода, съвместно с доброволни сътрудници на ИАРА или със служители на институции, с които Агенцията има подписан план за взаимодействие.

През месец юли бяха извършени и множество проверки за незаконно тралене на бяла пясъчна мида в Черно море, пред устието на р. Камчия, в акваторията на къмпинг „Градина“, където служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, сектор РК Бургас, съвместно с Гранична полиция са задържали две лица с драги, гумена лодка и бяла пясъчна мида. На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите. Уредите с които е извършван незаконния риболов са иззети, а мидата е върната обратно във водата.

ИАРА следи за нерегламентиран превоз и продажба на риба и рибни продукти. При една от проверките, извършена съвместно със служители на МВР Приморско, на главен път Приморско–Бургас, е установена продажба на риба без документи за произход от нерегистриран търговец. На нарушителя е съставен е акт за установяване на административно нарушение по ЗРА, рибата е иззета и предадена на ОДБХ за екарисаж.

Установена беше нерегламентирана продажба на риба и на пътя Бургас – Айтос, при съвместна проверка със служители на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас. Беше съставен Констативен протокол и Акт за установяване на административно нарушение за продажба на риба от вида калкан без търговски документ и с размери под минимално допустимите. Рибата беше иззета и предадена на Социален патронаж-Бургас.

Поредно нарушение беше констатирано, от служители на IV РУ на МВР – Бургас и инспектори на ИАРА, спрели за проверка лек автомобил, превозващ риба от вида сребриста каракуда. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение за превоз на риба, без необходимите документи, с който са иззети 40 кг. риба, надуваема лодка и 5 бр. мрежи с обща дължина 300 м. Рибата е предадена на Социален патронаж-Бургас.

През посочения период и вътрешните водоеми бяха обект на ежедневни проверки.
При нощна проверка с патрулна лодка ИАРА 31, инспектори на ИАРА Варна, откриха и извадиха от водите на яз. Цонево общо 100 м. хрилни мрежи, заложени от неизвестен извършител.

Няколко проверки /пет, от които нощни/ по суша и вода бяха извършени от инспектори на отдел Рибарство и контрол „Южна България“, област Пазарджик, на язовирите Доспат и Батак.От водите на яз. Батак са извадени хрилни мрежи с обща дължина около 540 м., от яз. Доспат са извадени 15 бр. комбайни /дебела корда с много закачени за нея куки/, с обща дължина около 1 840 м. Уловената в тях риба: шаран – около 80 кг. и каракуда около 60 кг. е освободена и върната обратно във водата. Съставени са констативни протоколи от проверките. Открити и иззети бяха също уреди, забранени за използване от Закона за рибарството и аквакултурите – 2 бр. винтери и 6 бр. телевизори /мрежести уреди за маломерна риба/. Заловени бяха и рибари, извърщващи любителски риболов, през нощта. Съставени са 3 бр. актове за установяване на административно нарушение по ЗРА.

При нощна проверка на яз. Доспат инспектори на РК – Смолян заловиха бракониер в района на „Тихия кът“ до гр. Сърница, в момент на събиране на мрежа с обща дължина 55 м. от водите на язовира. Уловената риба е с общо тегло – 5 кг. /12 броя дъгова пъстърва, 12 броя червеноперка, 5 броя речен костур, 8 броя уклей/. Мрежата и рибата са иззети като веществено доказателство по образуваното досъдебно производство от ОД НА МВР Районно управление – Велинград.

Двама известни бракониери бяха заловени на яз. Батак, докато са извършвали стопански риболов посредством хрилни мрежи с дължина 300 м. С Актовете са иззети 300 м. мрежи и гумена лодка с електродвигател.

Служителите на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ извършиха нощни проверки и на яз. „Тракиец“ и яз. „ Ивайловград“. Иззети са 3 броя „сари“ с обща дължина 90 м. Проверени са и яз. Цанков камък“, яз. „Жребечево“, яз. „Студен кладенец“, яз. „ Кърджали“ . Проверки са извършени и на реките Марица, Тунджа, Бяла река и Съзлийка.

При извършена проверка от инспектори на отдел „РК-Западна България“ гр. София на яз. Искър е заловено лице, извършващо риболов от водно колело с мрежени риболовни уреди. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, с който са иззети 300 м. мрежи и водно колело а, уловената в мрежите риба от видовете платика и костур, с общо количество 20 кг. е върната във водите на язовира.

Трима „топ“ бракониери, извършващи незаконен стопански риболов в яз. Огоста и района се сдобиха с актове, след проведена специализирана нощна операция от служители на отдел Рибарство и Контрол – Западна България, област Монтана, съвместно с риболовни надзиратели и съдействието на РПУ гр. Монтана. Съставени са АУАН, с които са иззети 3 бр. хрилни мрежи и надуваема гумена лодка.

От служители на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ бяха извършени проверки на яз.“Душанци“, яз. „ Бебреш“ – гр. Ботевград, яз. „Тополница“ – с. Мухово, яз. „ Панчарево“ – гр. София, яз. „ Дяково“, яз. „ Пчелина“, яз. „ Грамада“, яз. „ Божурица“ и яз. „ Фарафун“. Проверени са и реките Места, Градевска, Отовица, Горица, Струма, Тимок, Арчар и Дунав.
Служители на РК ИАРА Габрово извършиха нощна проверка по вода на яз.Александър Стамболийски. В хода на проверката са намерени и иззети близо 150 метра бракониерски хрилни мрежи поставени в работно положение.

Инспектори от Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ извършиха проверки за спазването на правилата за стопански риболов по р. Дунав. При проверка на яз. Сопот с патрулна лодка са установени нарушения на правилата за любителски риболов и са съставени 6 акта по смисъла на чл. 22 от Закона за рибарството и аквакултурите. Проверен е и яз. Христо Смирненски. В хода на проверката е иззет бракониерски уред тип „герим“ с приблизителна дължина 150 м и 40 броя куки на него в работно положение. Яз. „Хр. Смирненски“ е предназначен за питейно–битови цели и е забранен целогодишно за риболов.

На 20.07.2017 г. е извършена нощна проверка с патрулен катер ИАРА 1 от служители на сектор Рибарство и контрол – Бургас, съвместно с телевизия БТВ в района на Аркутино – Созопол – Приморско. Инспектирани бяха три риболовни кораба, чиито капитани представиха Удостоверенията за стопански риболов за 2017 г. на РК, както и риболовните дневници на корабите. Няма установени нарушения. Съставени са КП от извършените проверки.

В изпълнение на плана за контрол на Черно море инспектори на сектор РК Бургас и инспектори от Румъния извършиха съвмести проверки на пристанища, разтоварване на риболовни кораби и търговска мрежа. Нарушения не бяха констатирани.

Отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас, подписаха план за организиране на взаимодействие през 2017 г. за прилагане на единна процедура за действие при работа с китоподобни.

През цитирания период, са издадени 108 бр. Удостоверение за извършване на стопански риболов и 26 681 бр. билети за любителски риболов.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE