18

юли

2019

В ход е изпълнението на проект за закупуване на транспортни средства за патрулиране за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.001-0006-C02 от 03.10.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и ИАРА по проект: „Закупуване на транспортни средства за патрулиране”.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на контролната дейност, която изпълнява Агенцията в рибностопанските води на Република България. За качественото изпълнение на тази дейност е необходими да се осигурят нови, високопроходими автомобили, които ще позволят извършване на проверки във водоеми, разположени в труднодостъпни райони без изградена инфраструктура.
В резултат на изпълнение на проекта ще се осъществи обновяване на половината от автомобилния парк, собственост на ИАРА; ще се оптимизират разходите за извършване на ремонтни дейности по транспортните средства и ще се повиши качеството на извършваните проверки.
Общата сума на инвестицията е 3 115 786,36 лв., от които 2 804 207,72 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 311 578,64 лв. национално финансиране.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE