13

апр

2011

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик подписа договор с ИАРА за 7 млн. лв. по ОП „Рибарство”

Вторият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство” бе подписан днес между ИАРА и Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик.

Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие 2011- 2013 г. е 7 040 988 лв.

В местното публично-частно партньорство учредители са общо 40 физически и юридически лица, представители на публичния и частния сектор.

Глобалната цел на местната стратегия за развитие е към 2015 година качеството на живот в рибарска област Шабла-Каварна-Балчик да се подобри, да бъдат запазени съществуващите и създадени нови устойчиви работни места за 120 човека. Да бъдат въведени 10 иновативни практики – услуги, продукти или процеси и 100 души да придобият знания и професионални умения.

За реализация на глобалната цел на стратегията и с оглед да се осигури цялостен и логически обвързан подход при нейната реализация са изведени следните приоритети: Приоритет 1: Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област Приоритет 2: Оползотворяване на местните природни и културни ресурси Приоритет 3: Устойчиво развитие на МИРГ По приоритет едно е предвидено: . Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област; . Разнообразяване на дейности, чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”; . Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура; . Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности.

По приоритет две, дейностите са свързани с: . Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма. Условие е тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие; . Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство.

За изпълнение на приоритет три е заложено: . Придобиване на умения и улесняване подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие – обучения, подкрепа за подготовка на проекти; . Принос към текущите разходи на групата.

Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са: . Да бъдат подпомогнати 89 бр. проекти и успешно приключени 90% от тях; . Запазване и разкриване нови общи 120 бр. работни места, от които поне 30 извън сектор Рибарство; . Регистриране на поне 6 нови фирми в района, от които 3 извън сектор Рибарство; . Привличане на външни за територията инвестиции с 30% повече от базовата стойност, измерена към 2011 г.; . Обучение на поне 100 човека, от които 30 в придобиване на нови умения в дейности извън сектор Рибарство; . Изграждане на поне една малка борса/тържище; . Подобряване на инфраструктурата подпомагаща малките рибарски общности; . Намаляване с 50 % на замърсяването на околната среда поради нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в морето; . Разработване и успешно промотирание на поне 6 нови интегрирани туристически услуги, от които 3 да са свързани с морски туризъм и сектор Рибарство.


Оцени публикацията:

Рейтинг 0.0 от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE