04

авг

2022

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект BG14MFOP001-3.001-0033

 

 

 

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

По проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури"

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Приоритетна ос - Насърчаване на изпълнението на ОПОР, Процедура BG14MFOP001-3.001 Контрол и изпълнение

БЕНЕФИЦИЕНТ: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ИАРА отправя покана към всички всички заинтересовани страни, медиите и обществеността за участие в заключителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. На пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и резултатите по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 5 август 2022 г., петък, от 10 ч. в Заседателна зала в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“


Източник: ИАРА
Оцени публикацията:

Рейтинг nan от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE