04

авг

2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за предстояща заключителна пресконференция по проект BG14MFOP001-3.001-0033

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 5.08.2022 г. от 10 ч. в заседателна зала на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., приоритетна ос - Насърчаване на изпълнението на ОПОР, Процедура BG14MFOP001-3.001 Контрол и изпълнение.

Пресконференцията ще се проведе при следната програма: регистрация на участниците, презентация с представянето на основните дейности по проекта, заложените цели и очакваните резултати, сроковете на проекта, въпроси и дискусия.

Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Бюджетът на проекта е 2 434 045,00 лв. с вкл. ДДС , от които 90%  в размер на 2 190 640,50 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 10% 243 404,50 лв.  от държавния бюджет на Р България.

IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) трябва да осигурява високо качество на предлаганите услуги. Необходимо е да се осигури непрекъснатост на работата на услугите на ИАРА и нулева загуба на данни при частичен и пълен срив. Подмяната на инфраструктурните компоненти с изтекъл ресурс ще осигури поле за бъдещо развитие на услугите, които ИАРА предлага. Ще бъдат адаптирани съществуващите бизнес процеси по съхранение и репликация на данни с цел адекватен отговор на изискванията за надеждност, сигурност и бъдещо развитие на уеб базираните услуги.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури"

 


Източник: ИАРА
Оцени публикацията:

Рейтинг nan от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE