04

авг

2022

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект BG14MFOP001-3.003-0004

 

 

 

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

По проект BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., приоритетна ос - Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Процедура BG14MFOP001-3.003 Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ИАРА отправя покана към всички заинтересовани страни, медиите и обществеността за участие във встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект По проект BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. На пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Пресконференцията ще се проведе на 5 август 2022 г., петък, от 11 ч. в Заседателна зала в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, проект BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури"

 


Източник: ИАРА
Оцени публикацията:

Рейтинг nan от 0 гласували
Сподели публикацията:Коментари:
Добави коментар:

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE