ВНИМАНИЕ: Авторски права! Прочети повече



Наименование: Черна мряна
Други названия: балканска мряна
Латинско наименование: Barbus meridionalis petenyi


Актуална информация за риболов на Черна мряна


Методи на ловене

Черната мряна се лови, както на леко, така и на дъно, а също на специфичен метод от полутежко. Най-честият метод за ловене на мрена е НА ПЛУВКА. Използва се в бързеите или за по-едри парчета. Ефективността му се засилва, когато се прави, чрез захранване на място. Подходяща стръв е вареното жито, тестото, кускуса или белите червеи. Ако рибата се настърви достатъчно, улова може да има рекордни размери. За улова в бързей се следи върха на пръта и се засича кратко. По този начин се цели стръвта да се стопира за миг на дъното, а така течението я поема и понася. Този подход е добър в преследване на балканската мряна, която не мисли много, а виждайки стръвта да се носи из водата се впуска в гонка, с цел да я улови по бързото течение. НА ДЪНО се използва подхранваща спирала. Хранилката се монтира в края на линията, а куките се редят като при чепаре, над нея. За да се получи постоянно опъната линия, замятането става, срещу течението. Хранилката се запълва с мачкан хляб или кускус, а за стръв се ползват бели червеи, може и варено жито. Замятане без спирала може да се направи, чрез подвижно олово, този монтаж няма голяма ефективност и се практикува по-рядко.


Оцени публикацията:

Рейтинг 5.0 от 7 гласували
Сподели публикацията:



Коментари:
Добави коментар:




ВНИМАНИЕ: Авторски права! Прочети повече
РЕКЛАМА
СЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
СЛЕДВАЙ НИ В GOOGLE